อุปรากรจีน https://operahouse-tang.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=12-04-2014&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=12-04-2014&group=1&gblog=42 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[บทพระ-บทนาง 生-旦]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=12-04-2014&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=12-04-2014&group=1&gblog=42 Sat, 12 Apr 2014 16:28:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=03-03-2014&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=03-03-2014&group=1&gblog=41 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[บทหน้าลาย-บทตลก 净-丑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=03-03-2014&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=03-03-2014&group=1&gblog=41 Mon, 03 Mar 2014 20:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=27-01-2014&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=27-01-2014&group=1&gblog=40 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[งิ้วกับเทศกาล 应节戏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=27-01-2014&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=27-01-2014&group=1&gblog=40 Mon, 27 Jan 2014 15:29:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=20-10-2013&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=20-10-2013&group=1&gblog=36 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ธงรบ 靠旗]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=20-10-2013&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=20-10-2013&group=1&gblog=36 Sun, 20 Oct 2013 1:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=25-08-2013&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=25-08-2013&group=1&gblog=33 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[มาลีหกสิบสี่ดอก 六十四朵花]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=25-08-2013&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=25-08-2013&group=1&gblog=33 Sun, 25 Aug 2013 6:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-07-2013&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-07-2013&group=1&gblog=32 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[เข็มขัดงิ้ว 戏曲玉带]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-07-2013&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-07-2013&group=1&gblog=32 Mon, 08 Jul 2013 18:37:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=16-06-2013&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=16-06-2013&group=1&gblog=31 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดงิ้วในสวนแพร์ 始于梨园]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=16-06-2013&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=16-06-2013&group=1&gblog=31 Sun, 16 Jun 2013 0:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=01-06-2013&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=01-06-2013&group=1&gblog=30 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[เทพเด็กผู้อุปถัมภ์นักแสดงงิ้ว 喜神]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=01-06-2013&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=01-06-2013&group=1&gblog=30 Sat, 01 Jun 2013 11:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=28-05-2013&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=28-05-2013&group=1&gblog=29 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ความนัยในปีกหมวก 帽翅含义]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=28-05-2013&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=28-05-2013&group=1&gblog=29 Tue, 28 May 2013 21:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=14-05-2013&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=14-05-2013&group=1&gblog=28 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ควันและไฟในเวทีงิ้ว 火彩]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=14-05-2013&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=14-05-2013&group=1&gblog=28 Tue, 14 May 2013 10:13:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=18-02-2013&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=18-02-2013&group=1&gblog=27 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA["เฉาฮู่" คู่บารมี 朝笏]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=18-02-2013&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=18-02-2013&group=1&gblog=27 Mon, 18 Feb 2013 18:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=14-10-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=14-10-2012&group=1&gblog=26 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากเทศกาล "งิ้วปักกิ่ง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=14-10-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=14-10-2012&group=1&gblog=26 Sun, 14 Oct 2012 23:05:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=07-08-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=07-08-2012&group=1&gblog=25 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องยศสตรี 凤冠霞帔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=07-08-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=07-08-2012&group=1&gblog=25 Tue, 07 Aug 2012 16:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=30-07-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=30-07-2012&group=1&gblog=24 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวประกอบ 龙套]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=30-07-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=30-07-2012&group=1&gblog=24 Mon, 30 Jul 2012 12:17:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=09-07-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=09-07-2012&group=1&gblog=23 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปกรณ์ทำผมงิ้ว 软头面]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=09-07-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=09-07-2012&group=1&gblog=23 Mon, 09 Jul 2012 3:18:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=19-05-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=19-05-2012&group=1&gblog=22 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งโต๊ะสองเก้าอี้ 一桌二椅]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=19-05-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=19-05-2012&group=1&gblog=22 Sat, 19 May 2012 6:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=21-12-2011&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=21-12-2011&group=1&gblog=21 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[อาวุธในการแสดงงิ้ว 刀枪把子]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=21-12-2011&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=21-12-2011&group=1&gblog=21 Wed, 21 Dec 2011 14:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=12-12-2011&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=12-12-2011&group=1&gblog=20 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปกรณ์ในการแสดงงิ้ว 戏曲道具]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=12-12-2011&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=12-12-2011&group=1&gblog=20 Mon, 12 Dec 2011 5:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=25-11-2011&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=25-11-2011&group=1&gblog=19 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ซับในชุดงิ้ว 戏曲水衣]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=25-11-2011&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=25-11-2011&group=1&gblog=19 Fri, 25 Nov 2011 21:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-11-2011&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-11-2011&group=1&gblog=18 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[รองเท้างิ้ว 戏曲靴鞋]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-11-2011&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-11-2011&group=1&gblog=18 Tue, 22 Nov 2011 21:36:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=31-05-2011&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=31-05-2011&group=1&gblog=17 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[5 วิถี 五法]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=31-05-2011&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=31-05-2011&group=1&gblog=17 Tue, 31 May 2011 23:38:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=09-10-2010&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=09-10-2010&group=1&gblog=16 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[หีบชุดงิ้ว 衣箱]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=09-10-2010&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=09-10-2010&group=1&gblog=16 Sat, 09 Oct 2010 20:38:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-10-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-10-2010&group=1&gblog=15 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุดงิ้วหมวดชุดอื่นๆ 行头 - 衣]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-10-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-10-2010&group=1&gblog=15 Fri, 08 Oct 2010 10:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-10-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-10-2010&group=1&gblog=14 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุดงิ้วหมวดชุดลำลอง 行头 - 褶]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-10-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=08-10-2010&group=1&gblog=14 Fri, 08 Oct 2010 10:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=07-10-2010&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=07-10-2010&group=1&gblog=13 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุดงิ้วหมวดชุดเกราะ 行头 - 靠]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=07-10-2010&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=07-10-2010&group=1&gblog=13 Thu, 07 Oct 2010 10:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-10-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-10-2010&group=1&gblog=12 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุดงิ้วหมวดชุดคลุม 行头 - 帔]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-10-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-10-2010&group=1&gblog=12 Wed, 06 Oct 2010 10:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-10-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-10-2010&group=1&gblog=11 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุดงิ้วหมวดชุดบรรดาศักดิ์ 行头 - 蟒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-10-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-10-2010&group=1&gblog=11 Wed, 06 Oct 2010 10:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=28-09-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=28-09-2010&group=1&gblog=10 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาคำเรียกตัวละคร 生旦净丑来源]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=28-09-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=28-09-2010&group=1&gblog=10 Tue, 28 Sep 2010 13:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-09-2010&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-09-2010&group=1&gblog=9 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[สีหลักสีรอง 上下五色]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-09-2010&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=06-09-2010&group=1&gblog=9 Mon, 06 Sep 2010 23:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=23-08-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=23-08-2010&group=1&gblog=8 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[4 ทักษะ 四功]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=23-08-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=23-08-2010&group=1&gblog=8 Mon, 23 Aug 2010 8:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=23-08-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=23-08-2010&group=1&gblog=7 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องประดับนางเอกงิ้ว 旦角头面]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=23-08-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=23-08-2010&group=1&gblog=7 Mon, 23 Aug 2010 21:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=5 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงผมนางเอกงิ้ว 旦角梳头]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=5 Sun, 22 Aug 2010 22:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=4 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[แต่งหน้านางเอกงิ้ว 旦角化妆]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=4 Sun, 22 Aug 2010 21:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=3 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[หมวกงิ้ว 戏曲盔头]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=3 Sun, 22 Aug 2010 15:25:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=2 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[เวทีงิ้ว 戏曲舞台]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=2 Sun, 22 Aug 2010 19:11:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=1 https://operahouse-tang.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทตัวละครงิ้ว 戏曲行当]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=operahouse-tang&month=22-08-2010&group=1&gblog=1 Sun, 22 Aug 2010 21:21:41 +0700